شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 58، زمستان 1398 
1. ارتعاشات پوسته استوانه‌ای دوار مدرج تابعی تحت فشار با تقویت‌کننده حلقوی و محوری

صفحه 0-0

سید علی موسوی؛ سعید محجوب مقدس؛ محمود کفاش میرزا رحیمی


4. کنترل بهینه زاویه اوج هواپیما با استفاده از PID و کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم PSO

صفحه 49-65

میلاد بربستگان؛ احمد باقری؛ الهام یزدانی بجاربنه؛ سعید نظامیوند چگینی


8. تشخیص پین معیوب به کمک پردازش تصویر در خط تولید

صفحه 109-117

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ مسعود نصیری لاکه