نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، رضا مدلسازی عددی صدای حاصل از یک جت آشفته بااستفاده از آنالوژی آکوستیکی [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • ابراهیمی رضا، ارائه یک کد عددی چند بلوکه جهت مطالعه جریان درون نازلهای فرامنبسط در شرایط عملکردی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • ابراهیمی رضا، تحلیل عددی حرکت ذرات بیضوی درون جریان در یک کانال با استفاده از پردازشگرهای موازی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • ابری نیا کارن، ارایه یک راه حل تقریبی جدید برای حل پیچش الاستیک - پلاستیک مقاطع توپر دلخواه با تنش تسلیم متغیر [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • اتفاق میرمحمد، عیب یابی سازه ای با استفاده از مدل سازی ARMA و کلاس بندی فازی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • احمدی کیا حسین، اندرکنش پلوم خروجی از نازل های ثابت و متحرک با یک دیوار صلب [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • اخوان بهابادی، محمد علی ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده داخل یک اواپراتور در افزایش انتقال حرارت جوششی و تأثیر آنها بر میزان افت فشار [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • اردبیلی اصل ونداد، بررسی تاثیرات پارامترهای فرزکاری بر ابعاد پلیسه و مدلسازی ریاضی آن [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • اسماعیل زاده موسی، شبیه سازی عددی جوشکاری مقاومتی UW به کمک تحلیل الکتریکی - حرارتی اجزای محدود [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • امی فتح اله، طراحی انژکتور گریز از مرکز دو پایه برای افزایش ایمپالس ویژه در موتور موشک سوخت مایع [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • انصاری رضا، تحلیل کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی نسبتا ضخیم تحت بار حرارتی متقارن محوری [دوره 3، شماره 2، 1386]

ب

 • بنی اسدی مجید، ارایه یک راه حل تقریبی جدید برای حل پیچش الاستیک - پلاستیک مقاطع توپر دلخواه با تنش تسلیم متغیر [دوره 3، شماره 1، 1386]

پ

 • پردل محمد، شناسایی خطا در یک سیستم سروهیدرولیک در حضور اغتشاش سفید با استفاده از مشاهده گر [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • پروین نادر، بررسی و تحلیل فرآیند شکل دهی انفجاری پودر تنگستن [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • پیشه وراصفهانی احمدرضا، اندرکنش پلوم خروجی از نازل های ثابت و متحرک با یک دیوار صلب [دوره 3، شماره 1، 1386]

ت

 • تسکینی جواد، تاثیر روش های مختلف خشک کردن چوب روی مقاومت مکانیکی آن و مقایسه روش های خشک کردن با میکروفر، اشعه مادون قرمز و روش همرفت [دوره 3، شماره 1، 1386]

ج

 • جمالی آشتیانی، مسعود ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده داخل یک اواپراتور در افزایش انتقال حرارت جوششی و تأثیر آنها بر میزان افت فشار [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • جمشیدی نایینی محمدجواد، تحلیل و طراحی سیستم کنترلی ضد انجماد برای یک موتور توربوجت [دوره 3، شماره 3، 1386]

ح

 • حامدی‌ محسن‌، شبیه سازی عددی جوشکاری مقاومتی UW به کمک تحلیل الکتریکی - حرارتی اجزای محدود [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • حیدری، محمدرضا شبیه سازی عددی جریان‌های آشفته مافوق صوت حول اجسام متقارن با استفاده از یک شبکه چند بلوکی و ترکیب معادلات PNS و TLNS [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا، بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک کانال U شکل گردان [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • حسنی آهنگر محمدرضا، ارزیابی و تحلیل سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در یک تونل باد و طراحی فیلتر دیجیتال بهینه بر اساس آلگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • حسینی سروری سیدمسعود، روش شبه دایمی برای طراحی و کنترل معکوس یک محفظه تابشی دوبعدی در حالت گذار [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • حقیری عبدالعلی، ارزیابی و تحلیل سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در یک تونل باد و طراحی فیلتر دیجیتال بهینه بر اساس آلگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • حمیدی حسام الدین ابن الدین، تحلیل و طراحی سیستم کنترلی ضد انجماد برای یک موتور توربوجت [دوره 3، شماره 3، 1386]

خ

 • خان محمدی سهراب، عیب یابی سازه ای با استفاده از مدل سازی ARMA و کلاس بندی فازی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • خلیلی سیدمحمدرضا، بررسی و تحلیل فرآیند شکل دهی انفجاری پودر تنگستن [دوره 3، شماره 1، 1386]

د

 • دانشجو، کامران نقش شبیه سازی در بررسی کمانه کردن گلوله‌های میله‌ای بلند [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • دانشجو، کامران نقش شبیه سازی در بررسی کمانه کردن گلوله‌های میله‌ای بلند [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • درویزه ابوالفضل، تحلیل کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی نسبتا ضخیم تحت بار حرارتی متقارن محوری [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • درویزه منصور، تحلیل کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی نسبتا ضخیم تحت بار حرارتی متقارن محوری [دوره 3، شماره 2، 1386]

ر

 • رازفر محمدرضا، بررسی تاثیرات پارامترهای فرزکاری بر ابعاد پلیسه و مدلسازی ریاضی آن [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • رحمانی عادل، ارزیابی و تحلیل سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در یک تونل باد و طراحی فیلتر دیجیتال بهینه بر اساس آلگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • رستمی، نورا... مطالعه تجربی مشخصه‌های جریان در دنباله نزدیک استوانه‌هایی با مقطع چهارگوش [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • رضایی نیا پویان، تحلیل عددی حرکت ذرات بیضوی درون جریان در یک کانال با استفاده از پردازشگرهای موازی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • رمضانی زاده مهدی، شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای آشفته دوبعدی، با استفاده از رهیافت LES و با در نظر گرفتن اثر نسبت چگالی [دوره 3، شماره 1، 1386]

ز

 • زاهد، مهاذین مدلسازی عددی صدای حاصل از یک جت آشفته بااستفاده از آنالوژی آکوستیکی [دوره 3، شماره 4، 1386]

س

 • ساداتی سیدحسین، کنترل سرعت عملگرهای سرو هیدرولیک، با استفاده از شبکه های عصبی انعطاف پذیر و ثابت و الگوریتم یادگیری خطای پس خور [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • سراج مهدی زاده، ناصر مدلسازی عددی صدای حاصل از یک جت آشفته بااستفاده از آنالوژی آکوستیکی [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • سعیدی محمدحسن، شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای آشفته دوبعدی، با استفاده از رهیافت LES و با در نظر گرفتن اثر نسبت چگالی [دوره 3، شماره 1، 1386]

ش

 • شادآرام، عبدالله مطالعه تجربی مشخصه‌های جریان در دنباله نزدیک استوانه‌هایی با مقطع چهارگوش [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • شاطرزاده علیرضا، تحلیل کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی نسبتا ضخیم تحت بار حرارتی متقارن محوری [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • شمس مهرزاد، ارائه یک کد عددی چند بلوکه جهت مطالعه جریان درون نازلهای فرامنبسط در شرایط عملکردی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • شمس مهرزاد، تحلیل عددی حرکت ذرات بیضوی درون جریان در یک کانال با استفاده از پردازشگرهای موازی [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • شهروی، مجید نقش شبیه سازی در بررسی کمانه کردن گلوله‌های میله‌ای بلند [دوره 3، شماره 4، 1386]

ص

ط

 • طیبی رهنی، محمد شبیه سازی عددی جریان‌های آشفته مافوق صوت حول اجسام متقارن با استفاده از یک شبکه چند بلوکی و ترکیب معادلات PNS و TLNS [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • طیبی رهنی محمد، شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای آشفته دوبعدی، با استفاده از رهیافت LES و با در نظر گرفتن اثر نسبت چگالی [دوره 3، شماره 1، 1386]

ظ

 • ظهور مهدی، بررسی و تحلیل فرآیند شکل دهی انفجاری پودر تنگستن [دوره 3، شماره 1، 1386]

ع

 • عاطفی غلام علی، تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • عاطفی غلام علی، بررسی عددی جریان کاملا سه بعدی حول یک میکرو ذره کروی چرخان در محدوده اعداد رینولدز متوسط و پایین [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • عظیمی فرد، مهدی مطالعه تجربی مشخصه‌های جریان در دنباله نزدیک استوانه‌هایی با مقطع چهارگوش [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • علوی تبریزی سیدپرویز، مطالعه عددی میدان جریان حاصل از برخورد دو جت آشفته بر روی یک سطح صاف و فواره حاصل از آن [دوره 3، شماره 1، 1386]

غ

 • غیور مصطفی، مقایسه کنترل رویداد مبنا و زمان مبنای یک بازوی موبایل برای هدایت یک ارابه [دوره 3، شماره 2، 1386]

ف

 • فتحی مرتضی، کنترل موقعیت عملگر سرو نیوماتیک آزمایشگاهی به روش مد لغزشی [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • فراهت سعید، روش شبه دایمی برای طراحی و کنترل معکوس یک محفظه تابشی دوبعدی در حالت گذار [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • فرزانه گرد، محمود مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت در یک محفظه پیش-چرخش [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • فرنیا محمدعلی، ارائه یک کد عددی چند بلوکه جهت مطالعه جریان درون نازلهای فرامنبسط در شرایط عملکردی [دوره 3، شماره 2، 1386]

ق

 • قاسمی بهزاد، جابجایی توام در یک حفره با یک دیواره متحرک نوسانی [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • قلی زاده محمد، تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده [دوره 3، شماره 2، 1386]

ک

 • کارگر امیر، طراحی انژکتور گریز از مرکز دو پایه برای افزایش ایمپالس ویژه در موتور موشک سوخت مایع [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • کریمی پور آرش، جابجایی توام در یک حفره با یک دیواره متحرک نوسانی [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • کریمی علی اکبر، تحلیل و طراحی سیستم کنترلی ضد انجماد برای یک موتور توربوجت [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • کریمی ماسوله مجید، کنترل سرعت عملگرهای سرو هیدرولیک، با استفاده از شبکه های عصبی انعطاف پذیر و ثابت و الگوریتم یادگیری خطای پس خور [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • کنگاوری محمدرضا، ارزیابی و تحلیل سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در یک تونل باد و طراحی فیلتر دیجیتال بهینه بر اساس آلگوریتم ژنتیک [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • کیهانی محمدحسن، بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک کانال U شکل گردان [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • کوشا، هما تأثیر دیوارهای بادشکن روی عملکرد یک مدل برج خنک کن [دوره 3، شماره 4، 1386]

م

 • مافی مصطفی، مطالعه عددی میدان جریان حاصل از برخورد دو جت آشفته بر روی یک سطح صاف و فواره حاصل از آن [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • محمدپور، امیر ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده داخل یک اواپراتور در افزایش انتقال حرارت جوششی و تأثیر آنها بر میزان افت فشار [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • مددنیا، جعفر تأثیر دیوارهای بادشکن روی عملکرد یک مدل برج خنک کن [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • مرادی هاشم، بررسی اثر تغییر زاویه عرضی کف قایق پرنده روی نیروی برخورد با آب در فرود متقارن [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • میربزرگی علی، بررسی عددی جریان کاملا سه بعدی حول یک میکرو ذره کروی چرخان در محدوده اعداد رینولدز متوسط و پایین [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • میرزایی، مسعود تأثیر دیوارهای بادشکن روی عملکرد یک مدل برج خنک کن [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • میرزایی، مسعود تأثیر دیوارهای بادشکن روی عملکرد یک مدل برج خنک کن [دوره 3، شماره 4، 1386]
 • مستجاب الدعوه علی، مقایسه کنترل رویداد مبنا و زمان مبنای یک بازوی موبایل برای هدایت یک ارابه [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • مقیمی مهدی، تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • میگون پوری محمدرضا، بررسی عددی جریان کاملا سه بعدی حول یک میکرو ذره کروی چرخان در محدوده اعداد رینولدز متوسط و پایین [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • مهدی پور عمرانی علی، بررسی و تحلیل فرآیند شکل دهی انفجاری پودر تنگستن [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • مهربان سمیه، روش شبه دایمی برای طراحی و کنترل معکوس یک محفظه تابشی دوبعدی در حالت گذار [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • موحدنژاد احسان، طراحی انژکتور گریز از مرکز دو پایه برای افزایش ایمپالس ویژه در موتور موشک سوخت مایع [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • موسوی نائینیان سیدمجتبی، مطالعه عددی میدان جریان حاصل از برخورد دو جت آشفته بر روی یک سطح صاف و فواره حاصل از آن [دوره 3، شماره 1، 1386]

ن

 • نیازمند حمید، بررسی عددی جریان کاملا سه بعدی حول یک میکرو ذره کروی چرخان در محدوده اعداد رینولدز متوسط و پایین [دوره 3، شماره 2، 1386]
 • نایی محمدحسن، ارایه یک راه حل تقریبی جدید برای حل پیچش الاستیک - پلاستیک مقاطع توپر دلخواه با تنش تسلیم متغیر [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • نجفی فرید، شناسایی خطا در یک سیستم سروهیدرولیک در حضور اغتشاش سفید با استفاده از مشاهده گر [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • نجفی فرید، کنترل سرعت عملگرهای سرو هیدرولیک، با استفاده از شبکه های عصبی انعطاف پذیر و ثابت و الگوریتم یادگیری خطای پس خور [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • نجفی فرید، کنترل موقعیت عملگر سرو نیوماتیک آزمایشگاهی به روش مد لغزشی [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • نیک سرشت امیرحسین، بررسی اثر تغییر زاویه عرضی کف قایق پرنده روی نیروی برخورد با آب در فرود متقارن [دوره 3، شماره 3، 1386]
 • نوروزی محمود، بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک کانال U شکل گردان [دوره 3، شماره 2، 1386]