نمایه نویسندگان

آ

 • آرزو، بهروز تخمین خطای حجمی در ماشین‌ابزار سه محوره CNC از طریق مدل‌سازی سینماتیکی خطاهای هندسی [دوره 7، شماره 2، 1390]

ا

 • ابراهیمی، رضا مدل‌سازی جریان ابرکاواک اطراف رونده‏های‌‏ زیرسطحی [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • احمدزاده، فرشید شبیه‌سازی عددی اندرکنش یک حباب بزرگ با یک لایه مرزی [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • افضلی، بابک مدل‌سازی جریان گذرای تراکم‌پذیر گاز ایده‌آل در یک خط لوله انشعاب‌دار فشاربالا [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • المدرسی، سید محمد تقی بررسی مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی عمل‌کرد یاتاقان گازی غیرمدور سه‌لب با روش شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • الهامی، محمدرضا تحلیل پایداری دینامیکی یک تیر دو سر آزاد تحت نیروی تعقیب کننده ناپایستار [دوره 7، شماره 1، 1390]

ب

 • بابایی، علیرضا طراحی مسیر پرواز بهینه هواپیماهای بدون سرنشین در حضور عوارض زمینی و مناطق تهدید [دوره 7، شماره 1، 1390]

ت

 • تشنه لب، محمد بررسی مسئله تخمین از دیدگاه بهینه‌سازی مقید و طراحی تخمین‌گر تکاملی [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • تقی راد، حمید رضا بررسی مسئله تخمین از دیدگاه بهینه‌سازی مقید و طراحی تخمین‌گر تکاملی [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • تیمورتاش، علیرضا کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی [دوره 7، شماره 4، 1390]

ج

 • جاویدراد، فرهاد پیش‌بینی اثر پارامترهای جوش قوس الکتریکی بر هندسه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • جراح باشی، درین شبیه‌سازی جریان آشفته سه‌بعدی ناشی از برخورد جت با جریان اصلی با استفاده از رهیافت ترکیبی LES/URANS [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • جعفری، علی اصغر بررسی اثر فشار داخلی بر ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای FGM [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • جعفری ندوشن، رضا تأثیر عدم توازن نیروی غلتک‌ها بر دقّت ضخامت محصول در فلوفرمینگ با چند غلتک [دوره 7، شماره 2، 1390]

چ

 • چراغی، علی مدل‌سازی جریان ابرکاواک اطراف رونده‏های‌‏ زیرسطحی [دوره 7، شماره 4، 1390]

ح

 • حاجیلوی بنیسی، علی روشی نوین در طراحی معکوس مبتنی بر گلوله- اسپاین برای مجاری متقارن محوری با کاربرد در توربین‌های گازی [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • حسینی، سید امین بررسی پایداری مرز یک ابرکاواک در اثر تحریک دینامیکی [دوره 7، شماره 3، 1390]

خ

 • خالصی، جواد مطالعات تجربی و عددی فرکانس و میرایی حرکت نوسانی مایع درون یک مخزن [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • خداداد، محمود بررسی اثر ناهمواری سطح بر عمل‌کرد روان‌کاری در یاتاقان‌های لغزشی پله‌ای [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • خلیلی، آرزو بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم [دوره 7، شماره 4، 1390]

د

 • دانشور قلعه لر3، اکبر مدل‌سازی دینامیک مدار بر اساس تفکیک مؤلفه‌های مداری برای کنترل ماهواره‌های ارتفاع پایین [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • دشتی رحمت آبادی، اصغر بررسی اثر ناهمواری سطح بر عمل‌کرد روان‌کاری در یاتاقان‌های لغزشی پله‌ای [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • دشتی رحمت آبادی، اصغر بررسی مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی عمل‌کرد یاتاقان گازی غیرمدور سه‌لب با روش شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • دشتی رحمت‌آبادی، اصغر به‌کارگیری روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته جهت بررسی عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور دولب با روان‌کار میکروپلار [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • دهقانی‌زاده بغدادآبادی، محمدرضا بررسی مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی عمل‌کرد یاتاقان گازی غیرمدور سه‌لب با روش شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • دورعلی، محمد روشی نوین در طراحی معکوس مبتنی بر گلوله- اسپاین برای مجاری متقارن محوری با کاربرد در توربین‌های گازی [دوره 7، شماره 4، 1390]

ر

 • رضوانی، محمد بررسی تجربی شکل‌دهی صفحات فولادی مدوّر به‌روش تغییر شکل انفجاری [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • رمضانی زاده، مهدی شبیه‌سازی جریان آشفته سه‌بعدی ناشی از برخورد جت با جریان اصلی با استفاده از رهیافت ترکیبی LES/URANS [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • روحی دهکردی، ایمان بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم [دوره 7، شماره 4، 1390]

ز

 • زارعیان، بهرام تحلیل عددی جریان‌های مافوق صوت دائم در سیستم مختصات یک‌پارچه، با استفاده از حل ریمن تکراری و روش گودنف [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • زارع مهرجردی، مهدی به‌کارگیری روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته جهت بررسی عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور دولب با روان‌کار میکروپلار [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • زینلی، مهدی تحلیل پایداری دینامیکی یک تیر دو سر آزاد تحت نیروی تعقیب کننده ناپایستار [دوره 7، شماره 1، 1390]

س

 • سبزه پرور، مهدی ارائه یک مدل مرتبه بالای توابع آیرودینامیکی یک هواپیما به‌‌کمک تبدیل موجک [دوره 7، شماره 3، 1390]

ش

 • شاهوردی، حسین بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • شمس، مهرزاد مدل‌سازی جریان ابرکاواک اطراف رونده‏های‌‏ زیرسطحی [دوره 7، شماره 4، 1390]

ص

 • صالح زاده نوبری، علی بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • صدیقی، محمد تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس [دوره 7، شماره 2، 1390]

ط

 • طیبی رهنی، محمد شبیه‌سازی جریان آشفته سه‌بعدی ناشی از برخورد جت با جریان اصلی با استفاده از رهیافت ترکیبی LES/URANS [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • طیبی رهنی، محمد شبیه‌سازی عددی اندرکنش یک حباب بزرگ با یک لایه مرزی [دوره 7، شماره 3، 1390]

ظ

 • ظهور، مهدی بررسی تجربی شکل‌دهی صفحات فولادی مدوّر به‌روش تغییر شکل انفجاری [دوره 7، شماره 2، 1390]

ع

 • عاطفی، غلامعلی شبیه‌سازی پدیده رهایی متناوب گردابه‌‌ها در یک جریان دوبعدی حول مانع مربعی در یک کانال، با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • عبداللهی، میثم شبیه‌سازی پدیده رهایی متناوب گردابه‌‌ها در یک جریان دوبعدی حول مانع مربعی در یک کانال، با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • عزیزی، محمودرضا بهینه‌سازی برنامه‌ریزی مسیر حرکت یک ربات کروی متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • عظیمی، پوریا بررسی اثر فشار داخلی بر ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای FGM [دوره 7، شماره 1، 1390]

ف

 • فرزین، محمود تأثیر عدم توازن نیروی غلتک‌ها بر دقّت ضخامت محصول در فلوفرمینگ با چند غلتک [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • فرقدانی، حسین پیش‌بینی اثر پارامترهای جوش قوس الکتریکی بر هندسه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • فضلی، مهدی پیش‌بینی اثر پارامترهای جوش قوس الکتریکی بر هندسه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1390]

ق

 • قاجار، رحمت‌الله بررسی پارامتر‌های مؤثر بر خصوصیات فیزیکی جوش نقطه‌ایدر ورق‌های فولادی کم‌کربن [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • قدسی، سید روح اله شبیه‌سازی جریان آشفته سه‌بعدی ناشی از برخورد جت با جریان اصلی با استفاده از رهیافت ترکیبی LES/URANS [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • قدک، فرهاد روشی نوین در طراحی معکوس مبتنی بر گلوله- اسپاین برای مجاری متقارن محوری با کاربرد در توربین‌های گازی [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • قریشی، مجید بررسی پارامتر‌های مؤثر بر خصوصیات فیزیکی جوش نقطه‌ایدر ورق‌های فولادی کم‌کربن [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • قناعتیان، محمد هادی بررسی اثر ناهمواری سطح بر عمل‌کرد روان‌کاری در یاتاقان‌های لغزشی پله‌ای [دوره 7، شماره 3، 1390]

ک

 • کراری، مهدی ارائه یک مدل مرتبه بالای توابع آیرودینامیکی یک هواپیما به‌‌کمک تبدیل موجک [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • کریمی، جلال طراحی مسیر پرواز بهینه هواپیماهای بدون سرنشین در حضور عوارض زمینی و مناطق تهدید [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • کریمی، حسن مدل‌سازی جریان گذرای تراکم‌پذیر گاز ایده‌آل در یک خط لوله انشعاب‌دار فشاربالا [دوره 7، شماره 3، 1390]

گ

 • گودرزی، محسن مطالعات تجربی و عددی فرکانس و میرایی حرکت نوسانی مایع درون یک مخزن [دوره 7، شماره 4، 1390]

ل

 • لکزیان، اسماعیل کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی [دوره 7، شماره 4، 1390]

م

 • محمدی، سید جواد ارائه یک مدل مرتبه بالای توابع آیرودینامیکی یک هواپیما به‌‌کمک تبدیل موجک [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • محمدی بازرگانی، سجاد مدل‌سازی جریان ابرکاواک اطراف رونده‏های‌‏ زیرسطحی [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • محمدزمان، ایمان طراحی قانون هدایت تناسبی-انتگرالی با همگرایی زمان محدود [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • محمدنوری، نوروز شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ جریان آشفته روی سطوح هیدروفوبیک [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • مرادی، مجتبی مدل‌سازی دینامیک مدار بر اساس تفکیک مؤلفه‌های مداری برای کنترل ماهواره‌های ارتفاع پایین [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • میرزائی، مسعود تحلیل عددی جریان‌های مافوق صوت دائم در سیستم مختصات یک‌پارچه، با استفاده از حل ریمن تکراری و روش گودنف [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • مظلوم، جلیل پیش‌بینی اثر پارامترهای جوش قوس الکتریکی بر هندسه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • مغنی‌زاده، عباس بررسی پارامتر‌های مؤثر بر خصوصیات فیزیکی جوش نقطه‌ایدر ورق‌های فولادی کم‌کربن [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • مفیدی، علیرضا شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ جریان آشفته روی سطوح هیدروفوبیک [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • مقصودی مهربانی، مهدی بررسی اثر فشار داخلی بر ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای FGM [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • مقیمی، مهدی بررسی پایداری مرز یک ابرکاواک در اثر تحریک دینامیکی [دوره 7، شماره 3، 1390]
 • مه‌پیکر، محمدرضا کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • مهرآرا، محمود تحلیل خمش ورق در فرآیند خم کاری پیوسته روی بستر لاستیکی [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • موسویان، سید علی اکبر مدل‌سازی دینامیک مدار بر اساس تفکیک مؤلفه‌های مداری برای کنترل ماهواره‌های ارتفاع پایین [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • مؤمنی، حمیدرضا طراحی قانون هدایت تناسبی-انتگرالی با همگرایی زمان محدود [دوره 7، شماره 1، 1390]

ن

 • نادری، داود بهینه‌سازی برنامه‌ریزی مسیر حرکت یک ربات کروی متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • ناطق، محمدجواد تحلیل خمش ورق در فرآیند خم کاری پیوسته روی بستر لاستیکی [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • ناظم نژاد، رضا تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس [دوره 7، شماره 2، 1390]
 • نکویی، محمدعلی بررسی مسئله تخمین از دیدگاه بهینه‌سازی مقید و طراحی تخمین‌گر تکاملی [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • نیلی احمدآبادی، مهدی روشی نوین در طراحی معکوس مبتنی بر گلوله- اسپاین برای مجاری متقارن محوری با کاربرد در توربین‌های گازی [دوره 7، شماره 4، 1390]
 • نوری، نوروزمحمد بررسی پایداری مرز یک ابرکاواک در اثر تحریک دینامیکی [دوره 7، شماره 3، 1390]

و

 • واهبی نوجه‌ده، مهرداد تخمین خطای حجمی در ماشین‌ابزار سه محوره CNC از طریق مدل‌سازی سینماتیکی خطاهای هندسی [دوره 7، شماره 2، 1390]

ه

 • هاونگی، رمضان بررسی مسئله تخمین از دیدگاه بهینه‌سازی مقید و طراحی تخمین‌گر تکاملی [دوره 7، شماره 1، 1390]
 • هنرور، فرهنگ بررسی پارامتر‌های مؤثر بر خصوصیات فیزیکی جوش نقطه‌ایدر ورق‌های فولادی کم‌کربن [دوره 7، شماره 2، 1390]