نویسنده = محمد بخشی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 43-55

سید محمد حسین پور؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری


2. بررسی عوامل مختلف و اتمسفر محافظ روی خواص آلیاژ آلومینیوم در فرآیند بارریزی با روش سطح شیب‌دار خنک‌کننده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394

امین کلاه‌دوز؛ سلمان نوروزی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی‌پور


3. تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392

سلمان نوروزی؛ محمد بخشی جویباری؛ امین کلاهدوز؛ سید جمال حسینی پور


5. بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1388

مرتضی حسین زاده؛ حمید مستاجران؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی؛ سلمان نوروزی؛ سیدجمال حسینیپور


6. شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1388

عبدالحمید گرجی؛ حسن علوی هاشمی؛ محمد بخشی؛ محمد ابراهیم ولی زاده؛ اکبر شیرخورشیدیان