نویسنده = علی اصغر جعفری
تعداد مقالات: 2
1. استخراج مدل دینامیکی ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ساختار پیوسته و حل آن با اعمال نیروی هارمونیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

امیرعلی نیک خواه؛ علی اصغر جعفری؛ رضا اثباتی لواسانی


2. ارتعاشات یک پانل ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته ی از جنس مواد هدفمند

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389

رئوف خضریان؛ علی اصغر جعفری؛ سیدمحمدرضا خلیلی