نویسنده = مهدی ظهور
تعداد مقالات: 4
4. بررسی تجربی شکل‌دهی صفحات فولادی مدوّر به‌روش تغییر شکل انفجاری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390

مهدی ظهور؛ محمد رضوانی