نویسنده = شهرام آزادی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی یک کنترل مدل پیش بین برای خودروی مفصلی سنگین هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 39-53

امیر کریمیان؛ علی رحمانی هنزکی؛ شهرام آزادی


2. هدایت خودکار خودروی سنگین مفصلی در شرایط ترافیکی واقعی با کنترلر مودلغزشی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-14

سعید شجاعی؛ علی رحمانی هنزکی؛ شهرام آزادی؛ محمدامین سعیدی


3. تحلیل دینامیک گذرای خودروی مفصلی حامل سیال در مقایسه با خودروی مفصلی با بار صلب

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396

محمدامین سعیدی؛ رضا کاظمی؛ شهرام آزادی


4. مدل‌سازی دینامیک طولی یک خودروی سواری و کنترل خودکار آن در بزرگراه‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1393

ندا کرمی محمدی؛ شهرام آزادی؛ سید علی جزایری