نویسنده = شهرام آزادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامیک گذرای خودروی مفصلی حامل سیال در مقایسه با خودروی مفصلی با بار صلب

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396

محمدامین سعیدی؛ رضا کاظمی؛ شهرام آزادی


2. مدل‌سازی دینامیک طولی یک خودروی سواری و کنترل خودکار آن در بزرگراه‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1393

ندا کرمی محمدی؛ شهرام آزادی؛ سید علی جزایری