کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی رفتار تغییر فرم پلی کریستال آلومینیوم در فرایند ECAEبا استفاده از روش بزیر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394

افسانه نارویی؛ قدرت‌الله رودینی؛ کیوان نارویی