کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت ترکیبی
تعداد مقالات: 1
1. انتقال حرارت ترکیبی جابه‌جایی آزاد و هدایت در محفظه مربعی متخلخل، حاوی قطعه جامد گرمازا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

مجید طهماسبی کهیانی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی