• شبیه‌سازی فرآیند فرزکاری با بار جان بی کم و پیش بینی نواحی پایداری

نویسندگان

چکیده

  امروزه فرآیند فرزکاری به یکی از پرکاربردترین و متداول­ترین شیوه­های تولید تبدیل شده است. یکی از اهداف اصلی در فرآیند فرزکاری افزایش قابلیت تولید است. در فرزکاری سرعت بالا با بار جانبی کم، کسر زمان ماشینکاری به زمان تناوب اسپیندل عدد کوچکی است. در فرزکاری با بار جانبی کم دو نوع ناپایداری تشخیص داده شده که ارتعاشات خود برانگیخته کلاسیک یا انشعاب Hopf و دیگری انشعاب Flip ناشی از آثار ضربه­ای هنگام ورود و خروج قطعه کار نامیده شده­اند. یکی از نیازهای اساسی برای فرآیند فرزکاری سرعت بالا پیش­بینی نواحی برش پایدار می­باشد. در این تحقیق، هدف اصلی پیاده­سازی روش تحلیل المان محدود زمانی اصلاح شده که بتواند اثرات تغییر زاویه مارپیچ را برای یک سیستم ارتعاشی دو درجه آزادی پیش­بینی نموده و دالان­های پایداری فرآیند فرزکاری را با دقت قابل قبول رسم نماید، می­باشد. نتایج حاصل از شبیه­سازی گواه این مطلب است که با افزایش زاویه مارپیچ به مقدار ° 30، ناپایداری مربوط به انشعاب Flip کلاً از مرز ناپایداری حذف می­شود. توسط آزمایش­های فرزکاری نتایج حاصل از شبیه­سازی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است.