تماس با ما

 نشریه علمی "مکانیک هوافضا"

 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام صادق(ع)، ساختمان باقرالعلوم(ع)، دایره نشریات،

 تلفن 74189794 و نمابر: 74189193      صندوق پستی: 187-  16585

  havafaza@ihu.ac.ir             www.maj.ihu.ac.ir


CAPTCHA Image