707
168
492
70
24
   

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1383
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

حوزه  تخصصی: مهندسی هوافضا 
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه: havafaza@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود. 
شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 60، بهار 1399، صفحه 1-98 

1. هدایت خودکار خودروی سنگین مفصلی در شرایط ترافیکی واقعی با کنترلر مودلغزشی

صفحه 1-14

سعید شجاعی؛ علی رحمانی هنزکی؛ شهرام آزادی؛ محمدامین سعیدی


2. تحلیل دینامیکی و ارتعاشی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک

صفحه 15-25

سید علی موسوی؛ محمد رضا الهامی؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی


8. تشخیص پین معیوب به کمک پردازش تصویر در خط تولید

صفحه 87-96

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ مسعود نصیری لاکه


ابر واژگان

نشریات مرتبط