با توجه به به روزرسانی سایت مجله توسط شرکت سیناوب لطفا از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده شود و در صورت مواجهه شدن با مشکل ابتدا کلید ترکیبی Ctrl+F5  را بفشارید در غیر اینصورت با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 58، زمستان 1398 

4. کنترل بهینه زاویه اوج هواپیما با استفاده از PID و کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم PSO

صفحه 49-66

میلاد بربستگان؛ احمد باقری؛ الهام یزدانی بجاربنه؛ سعید نظامیوند چگینی