داوران

 

لیست مشاوران و داوران مجله در سال 1399

 

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

دکتر محمد همت اسفه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر کرامت ملک زاده فرد

دانشگاه مالک اشتر

دکتر امیرحسن کاکائی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر کاوه کیانفر

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مجید قریشی

دانشگاه خواجه نصیر

دکتر امیر حمزه فرج الهی

دانشگاه امام علی (ع)

دکتر محمدرضا شبگرد

دانشگاه تبریز

دکتر رهام رفیعی

دانشگاه تهران

دکتر علیرضا ربیعی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر احمدرضا خوگر

دانشگاه مالک اشتر

دکتر ابوالفضل خلخالی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمدهادی حسین زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی اصغر جعفری

دانشگاه خواجه نصیر

دکتر احمد توسلی منش

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر مهدی تاجداری

دانشگاه ایوانکی

دکتر احمد باقری

دانشگاه گیلان

دکتر هاشم بابایی

دانشگاه گیلان

دکتر حامد احمدی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا ابراهیمی

دانشگاه خواجه نصیر

دکتر اباصلتی

دانشگاه تهران

دکتر عباس وفایی‌صفت

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهدی ظهور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سلمان نوروزی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محمدرضا الهامی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مهرداد وحدتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمدرضا فراهانی

دانشگاه تهران

سعید محمدحسینی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روح ا... حسینی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

نعمت الله قهرمانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

احسان ذبیحیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمدهادی حاج­محمد

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

حمزه صالحی­پور

دانشگاه صنعتی ایلام

حامد دیلمی­عضدی

دانشگاه صنعتی اراک

میرسعید صفی­زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدرضا سلطانپور

دانشگاه شهید ستاری

حسین خدارحمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیر لبیبیان

پژوهشکده سامانه­های ماهواره)

دکتر امیر رفاهی اسکوئی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

میلاد صادق­یزدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

احمد مامندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

جعفر اسکندری­جم

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عباس رهی

دانشگاه شهید بهشتی(پردیس شهید عباسپور)

دکتر محمد علی جزء وزیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

سعید فعلی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ابوالفتح نیکرنجبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر سید علی حسینی کردخیلی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مجیدرضا شاه حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حجت قاسمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حسین گل پرور

دانشگاه امام حسین(ع)

دکتر مرتضی منتظری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر رضا تقوی زنوز

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمود مانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر هدی سرپرست

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی ابراهیمی ممقانی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید رجبی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی سیاح

دانشگاه قم

دکتر امیرعلی نیکخواه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد شرعیات

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حسن سالاریه

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جمال زمانی آشنی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمد کیانپور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر امیر امیدوار

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر محمد مهدی عارفی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر حسن شاهوردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا توکل پور صالح

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر افشین بنا زاده

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسینی امینی خواه

دانشگاه گیلان

دکتر اصغر زاجکانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر علی فضلی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر سید هادی رستمیان

دانشگاه دامغان

دکتر مهدی سلمانی تهرانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علیرضا آرایی

دانشگاه تهران

دکتر محمد هنرپیشه 

دانشگاه کاشان

دکتر قادر فرجی

دانشگاه تهران

دکتر مهرداد وحدتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دکتر حمید گرجی

دانشگاه نوشیروانی بابل

دکتر عباس قائی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سیدرضا حمزه لو

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 


 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

لیست مشاوران و داوران مجله در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر عباس وفایی‌صفت

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2

مهدی ظهور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

دکتر سلمان نوروزی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4

محمدرضا الهامی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

5

دکتر مهرداد وحدتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

محمدرضا فراهانی

دانشگاه تهران

7

سعید محمدحسینی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

8

روح ا... حسینی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

9

نعمت الله قهرمانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10

احسان ذبیحیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

11

محمدهادی حاج­محمد

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

12

حمزه صالحی­پور

دانشگاه صنعتی ایلام

13

حامد دیلمی­عضدی

دانشگاه صنعتی اراک

14

میرسعید صفی­زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

15

محمدرضا سلطانپور

دانشگاه شهید ستاری

16

حسین خدارحمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

17

علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

18

امیر لبیبیان

پژوهشکده سامانه­های ماهواره)

19

دکتر امیر رفاهی اسکوئی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

20

میلاد صادق­یزدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

21

احمد مامندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

22

جعفر اسکندری­جم

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

23

عباس رهی

دانشگاه شهید بهشتی(پردیس شهید عباسپور)

24

دکتر محمد علی جزء وزیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

25

سعید فعلی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

26

ابوالفتح نیکرنجبر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

27

دکتر سید علی حسینی کردخیلی

دانشگاه صنعتی شریف

28

دکتر مجیدرضا شاه حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی

29

دکتر حجت قاسمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

30

دکتر حسین گل پرور

دانشگاه امام حسین(ع)

31

دکتر مرتضی منتظری

دانشگاه علم و صنعت ایران

32

دکتر رضا تقوی زنوز

دانشگاه علم و صنعت ایران

33

دکتر محمود مانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34

دکتر هدی سرپرست

دانشگاه تربیت مدرس

35

دکتر علی ابراهیمی ممقانی

دانشگاه تربیت مدرس

36

دکتر مجید رجبی

دانشگاه علم و صنعت ایران

37

دکتر علی سیاح

دانشگاه قم

38

دکتر امیرعلی نیکخواه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

39

دکتر محمد شرعیات

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

40

دکتر حسن سالاریه

دانشگاه صنعتی شریف

41

دکتر جمال زمانی آشنی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

42

دکتر محمد کیانپور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

43

دکتر علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

44

دکتر امیر امیدوار

دانشگاه صنعتی شیراز

45

دکتر محمد مهدی عارفی

دانشگاه صنعتی شیراز

46

دکتر حسن شاهوردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

47

دکتر علیرضا توکل پور صالح

دانشگاه صنعتی شیراز

48

دکتر افشین بنا زاده

دانشگاه صنعتی شریف

49

دکتر حسینی امینی خواه

دانشگاه گیلان

50

دکتر اصغر زاجکانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

51

دکتر علی فضلی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

52

دکتر سید هادی رستمیان

دانشگاه دامغان

53

دکتر مهدی سلمانی تهرانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

54

دکتر علیرضا آرایی

دانشگاه تهران

55

دکتر محمد هنرپیشه 

دانشگاه کاشان

56

دکتر قادر فرجی

دانشگاه تهران

57

دکتر مهرداد وحدتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

58

دکتر حمید گرجی

دانشگاه نوشیروانی بابل

59

دکتر عباس قائی

دانشگاه صنعتی اصفهان

60

دکتر سیدرضا حمزه لو

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی