بررسی ارتعاشات اجباری تیر ساندویچی سه‌لایه با هسته انعطاف‌پذیر الاستومر مگنتورئولوژیکال

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در مقاله حاضر پاسخ دینامیکی (ارتعاشات­گذرای) یک تیر ساندویچی سه­لایه با شرایط مرزی لولایی و الاستومر مگنتورئولوژیکال در لایه میانی تحت بارگذاری‌های گذرای دلخواه بررسی شده است. الاستومر مگنتورئولوژیکال استفاده شده در این مدل­سازی به صورت یک ماده ویسکوالاستیک با مدل کلوین ویت مدل شده است. اصل همیلتن همراه با معادلات کلاسیک تیر اویلر برنولی و معادلات سازگاری خطی شده تیرهای ساندویچی با هسته انعطاف­پذیر در جهت عرضی برای استخراج معادلات حرکت کوپله دینامیکی و شرایط مرزی مربوطه به کار گرفته شده است. همچنین برای حل مسئله گذرا تحت بارگذاری‌های دلخواه (ضربه، بار متحرک و بار گسترده هارمونیک) و میدان‌های مغناطیسی مختلف از سری فوریه به همراه الگوریتم معکوس تبدیل لاپلاس داربین استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مسئله از مقایسه حالت‌های حدی خاص با حل­های موجود استفاده شده است

کلیدواژه‌ها