اثر سیم‌های SMA بر ارتعاشات آزاد پانل ساندویجی-کامپوزیتی حافظه‌دار

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در مقاله حاضر، اثر آلیاژهای حافظه­دار بر روی رفتار ارتعاشات آزاد پانل‌های ساندویچی­- کامپوزیتی با هسته انعطاف­پذیر بررسی شده است. تعبیه سیم­های حافظه­دار SMA، با توجه به ویژگی­های این آلیاژ می‌تواند بر فرکانس­ها و رفتار ارتعاشات آزاد این­گونه سازه­ها اثر­گذار باشد. جهت بررسی اثر پارامترهای مختلف الیاف حافظه‌دار تعبیه شده در رویه­های فوقانی و تحتانی ورق ساندویچی­- کامپوزیتی بر روی فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای مختلف پانل، در رویه­ها که به شکل ورق‌های کامپوزیت چندلایه هستند از تئوری برشی مرتبه اول (FSDT) و در هسته میانی از تئوری بهبود یافته مرتبه بالای صفحات ساندویچی (IHSAPT) استفاده شده است. به­طوری که در معادله­ها، اثرات اینرسی هسته میانی و رویه­ها به­طور کامل لحاظ می­گردد. معادلات برای شرایط مرزی تکیه­گاه ثابت به­صورت تحلیلی و با استفاده از اصل همیلتون به­دست می­آید که تنش بازیابی ناشی از تحریک سیم­های SMA تعبیه شده در رویه­ها به­صورت کار نیروهای خارجی در نظر گرفته می­شود. PDE استخراج شده از طریق اعمال روش گالرکین ساده و حل می­شود.

کلیدواژه‌ها