تأثیر مسیر ابزار در فرآیند شکل‌دهی افزایشی ورق‌های دولایه

نویسندگان

چکیده

شکل‌دهی افزایشی ورق به‌علت انعطاف‌پذیری بالا روشی برای نمونه‌سازی سریع معرفی شده است. رفتار شکل‌پذیری ورق را می‌توان در 4 پارامتر اصلی ضخامت ورق, مسیر ابزار، سرعت (سرعت چرخشی و پیشروی ابزار) و شعاع ابزار بیان کرد. در این مقاله برخلاف تحقیقات گذشته به بررسی رفتار ورق‌های پوشش‌دار یا دولایه که توسط نورد به هم چسبیده‌اند پرداخته می‌شود. ورق‌های دولایه با عنایت به کارایی و خواص ترکیبی در صنایع مختلف همچون هوافضا، الکتریکی، شیمیایی، خودروسازی و غذایی کاربرد‌های مختلف دارند. تأثیر پارامترهای مهم بر رفتار شکل‌دهی در حین فرایند مانند استحکام، نیروی شکل‌دهی، قابلیت کشش و میزان کاهش ضخامت ورق بررسی می‌گردد. به‌منظور مطالعه فرایند از مدل اجزای محدود جهت شبیه‌سازی کمک گرفته می‌شود. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی موجب ارزیابی شایستگی مدل می‌شود. نتایج حاکی از انتخاب صحیح معیارهای به‌کار گرفته شده می‌باشد که می‌تواند روش شبیه‌سازی در جهت پیش‌بینی پارامترهای مختلف فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها