آنالیز دقت ابعادی الگوهای مومی تولید شده پره‌های توربین گازی به روش ابزارسازی سریع

نویسندگان

چکیده

هدف اولیه این تحقیق، تعیین دقت ابعادی الگوهای مومی یک نوع پره توربین گازی است که شامل نواحی مشترک در همه پره‌های توربین می‌باشد که توسط روش‌های ابزارسازی نرم، قالب‌های سیلیکونی و قالب‌های اپوکسی تو‌لید شده‌اند. از این تحقیق نتیجه می‌شود که قالب اپوکسی الگوی دقیق‌تری را نسبت به قالب سیلیکونی تولید می‌کند، همچنین محدوده تغییرات ابعادی در جهات مختلف الگوهای مومی به‌دست آمد. در الگوهای خروجی از قالب سیلیکونی درصد انقباض به‌صورت میانگین در امتداد طولی و عرضی ریشه به­ترتیب 6/0 درصد و 5/3 درصد و در جهت عمود بر پلت فرم در راستای ایرفویل تقریباً 6/0 درصد می‌باشد، درحالی­که در الگوهای خروجی از قالب اپوکسی درصد انقباض به‌صورت میانگین در امتداد طولی و عرضی ریشه به‌ترتیب 1/1 درصد و 6/0 درصد و در جهت عمود بر پلت فرم در راستای ایرفویل تقریباً 6/0 درصد می‌باشد. این مطالعات به کسانی که از هر دو روش ابزارسازی سریع و ریخته‌گری دقیق در تولید پره‌های توربین گازی استفاده می‌کنند، کمک می‌کند تا تغییرات مورد نیاز در نقشه‌کشی CAD اولیه را برای تولید قالب نهایی با حداقل بی­دقتی در ابعاد تخمین بزنند.

کلیدواژه‌ها