کاهش نویز موتور کمکی هواپیما با استفاده از مافلر سوراخدار

نویسندگان

اصفهان - شاهین شهر- انتهای خیابان فردوسی شهرک شهید مطهری - فرعی 14 پلاک 148

چکیده

در این تحقیق به بررسی میزان کاهش نویز موتور کمکی هواپیما پرداخته شده است. در این راستا کد طراحی بهینه مافلر (muffler) به‌منظور ایجاد بیشترین افت صدا برای مافلرهای از نوع سوراخدار جهت استفاده در اگزوز موتورهای هواپیما تدوین شده است. در روی زمین هنگامی که موتورهای اصلی خاموش بوده و نیاز به انرژی الکتریکی و هوای فشرده در هواپیما می‌باشد موتور کمکی (APU) مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس پیوست 16 سازمان بین‌المللی هوانوردی، میزان صدای موتورکمکی باید کمتر از 90 دسی‌بل باشد. با توجه به این موارد استفاده از مافلر در اگزوز موتور کمکی اجتناب‌ناپذیر است. معمولاً فضای در نظر گرفته شده برای نصب کاهنده صوت در هواپیماها محدود می‌باشد که به این دلیل طراحی بهینه کاهنده صوت مورد نیاز است. در این مقاله، روش محاسبه و پارامترهای مؤثر در کاهش قدرت در کاهنده‌های صوت سوراخدار استخراج شده و تأثیر بافل در روابط اعمال گردیده سپس کد طراحی بهینه کاهنده صوت برای فضای هندسی در نظر گرفته شده تدوین گردید. برای اعتبار سنجی محاسبه میزان افت صدا، نتایج خروجی برنامه با نتایج تست کاهنده صوت مقایسه گردید. پس از اطمینان از دقت محاسبه میزان کاهش قدرت صوت در عبور کاهنده صوت، با اعمال قیود طراحی، کاهنده صوت برای موتور کمکی هواپیمای مورد نظر طراحی و مشخصات هندسی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها