بررسی تجربی و عددی بازگشت فنری در تغییر‌ شکل ماشین‌کاری سازه‌های نازک

نویسندگان

چکیده

بازگشت ­فنری یکی از مهم‌ترین فاکتور­ها در شکل­دهی قطعات محسوب می­شود. مطالعات انجام شده در مورد پدیده بازگشت فنری نشان می­دهد که این پدیده می­تواند در میزان، شکل و فرم قطعات تولید شده بسیار مؤثر ­باشد. بنابر­این، برای افزایش دقت ابعادی و کیفیت قطعات تولید شده لازم است عوامل مؤثر بر آن شناخته شوند. در مقاله حاضر ابتدا فرآیند نوین تغییر شکل ­ماشین­کاری برای فرم­دهی سازه­های نازک، که ترکیبی از دو روش ساخت ماشین­کاری سازه­های نازک و تغییر ­شکل افزایشی در یک نقطه محلی به­وسیله ماشین­ کنترل­عددی سه­محوره است معرفی می­شود. سپس، نتایج تجربی و عددی برای دو نمونه جهت صحت­سنجی با یکدیگر مقایسه می­گردد. اثر پارامترهای مؤثر شکل­دهی شامل قطر ابزار، زاویه قطعه­کار، گام فرم­دهی و مکان قرار­گیری ابزار بر بازگشت فنری ارائه می­گردد. برای دست­یابی به بهترین نوع روش فرم­دهی، گام فرم­دهی و مکان قرار­گیری ابزار بر اساس کم‌ترین بازگشت ­فنری مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهد که عمق گام تأثیر زیادی در بازگشت فنری دارد.

کلیدواژه‌ها