((یادداشت مهندسی)) تاثیر عیب هندسی بر روی ارتعاشات آزاد صفحه گرافنی مدور با استفاده از روش تریفتز

نویسندگان

چکیده

به­دلیل پیچیدگی در پروسه تولید در ابعاد نانو، اغلب لایه­های گرافن، دارای عیوب هندسی هستند. یکی از این نوع عیوب، ناشی از عدم وجود یک یا چند پیوند کربنی در لایه گرافن در حین پروسه تولید است. اگر این صفحه گرافنی معیوب یا ناقص در دمای کاری اتاق قرار داشته باشد، حفره یا سوراخ در آن گسترش یافته و حفره­هایی بزرگ با ساختار بی­شکل تشکیل می­گردد. همچنین، قیود ساختی مانند پین یا سوراخ در فیلترها و دیافراگم­ها و دیگر سازه­ها در Nems و Mems می­توانند قابلیت مکانیکی گرافن را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، بررسی تاثیر چنین مواردی بر روی رفتار دینامیکی لایه گرافن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله این حفره­ها با یک دایره در محلی دلخواه مدل شده و ارتعاشات آزاد یک صفحه مدور گرافنی با یک سوراخ خارج از مرکز با استفاده از روش تریفتز و تئوری غیرمحلی در ابعاد نانو ارائه گردیده است. اثر پارامترهای غیرمحلی و خارج از مرکزی برای این نوع صفحات بررسی شده و فرکانس­های طبیعی با استفاده از روش مینیمم جداسازی مقدار تکین استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها