نویسنده = مرتضی شنکایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی روی دمای نوک ابزار در تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392

بابک غلامزاده؛ محمدجواد ناطق؛ حمید سلیمانی مهر؛ مرتضی شنکایی