کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه پاسخ‌های کنترل بهینه با کنترلر فازی و PD در ارتعاشات یک ساختمان 5‌ طبقه در تحریک و ارتعاش زلزله

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394

سید حسام‌الدین مدنی؛ محمدباقر منهاج؛ محمد حسین صبور