کلیدواژه‌ها = تحلیل سلامت سازه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عیوب سطحی و زیر‌سطحی سازه بر اساس انتشار امواج لم

دوره 10، شماره 1، بهار 1393

مهیار قمری؛ محمد طاهای ابدی