کلیدواژه‌ها = روش حجم محدود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خواص متغیر بر جریان و انتقال حرارت ترکیبی در محفظه مربعی با دو دیواره متحرک پر ‌شده از نانوسیال و توزیع دمای سینوسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

محمد همت اسفه؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیدصادق میرطالبی