کلیدواژه‌ها = روش گالرکین
تعداد مقالات: 1
1. استخراج مدل دینامیکی ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ساختار پیوسته و حل آن با اعمال نیروی هارمونیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

امیرعلی نیک خواه؛ علی اصغر جعفری؛ رضا اثباتی لواسانی