کلیدواژه‌ها = تغییر شکل وابسته به زمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار وابسته به زمان در مخازن کروی جدار ضخیم از جنس مواد FGM تحت بارگذاری مکانیکی و توزیع درجه حرارت شعاعی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395

محمدرضا خاتمی‌قزوینی؛ عباس لقمان؛ علی‌اکبر اصغری