مقایسه اثرات شرایط مرزی گیردار- گیردار و گیردار- آزاد برای ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای FGM با رینگ تقویت شده، بر اساس تئوری مرتبه سوم تغییر شکل برشی

نویسندگان

چکیده

  این مقاله به بررسی ارتعاشات آزاد یک پوسته استوانه­ای نازک با رینگ تقویت شده ساخته شده از مواد هوشمند ( FGM ) که ترکیبی از فولاد ضدزنگ و نیکل می­باشد، می­پردازد. اثرات شرایط مرزی و رینگ تقویت شده روی فرکانس­های طبیعی پوسته استوانه­ای هوشمند ( FGM ) مورد مطالعه قرار گرفته است. پوسته­های استوانه­ای دارای رینگ تقویت شده هستند و محل این رینگ­ها در طول پوسته اختیاری می­باشد. مطالعه بر اساس تئوری مرتبه سوم تغییر شکل برشی پوسته و تحلیل بر اساس اصل هامیلتون انجام شده است. معادلات حاکم بر حرکت پوسته، نتایج مربوط به خصوصیات فرکانس­ها، اثر موقعیت رینگ تقویت شده و اثر شرایط مرزی ارائه شده است. با مقایسه نتایج این تحقیق و داده­های موجود اعتبار تحلیل ارائه شده به اثبات رسیده است.