بررسی و تحلیل نفوذ پرتابه در یک هدف سرامیک/کامپوزیت

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله، ابتدا یک مدل تحلیلی برای نفوذ پرتابه‌های سرعت بالا به اهداف سرامیک/کامپوزیت ارائه شده که پس از تأمین داده‌های ورودی می‌توان سرعت باقی‌مانده، جرم باقی‌مانده، سرعت لحظه‌ای پرتابه و عمق نفوذ در هر لحظه را به ‌ عنوان خروجی از مدل استخراج نمود. این مدل بر اساس معادلات انرژی و مومنتوم تیت، آلکسیوسکی و کوکرون بیان شده است. در این مدل، پدیده نفوذ طی دو فاز بررسی می‌شود. در فاز اول، مخروط سرامیکی در حال شکل‌گیری بوده و هیچ‌گونه نفوذی در الیاف وجود ندارد. در فاز دوم، مخروط سرامیکی شکسته شده به همراه پرتابه به الیاف نفوذ می‌کند. در این فاز، معادلات حرکت پرتابه برای نفوذ در سرامیک و سپس الیاف کامپوزیتی استخراج و برای حصول نتایج حل شده است. این مدل برای پرتابه تنگستنی و هدف آلومینا به ‌ عنوان سرامیک و دینما یا کولار به ‌ عنوان کامپوزیت استفاده و نتایج ارائه شده تطابق بسیار خوبی با نتایج حل عددی و همچنین مدل تحلیلی کوکرون و گالوز دارد.