دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1389 (160) 
1. مطالعه رفتار مکانیکی- حرارتی نانو‌کامپوزیت پلی‌پروپیلن تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی

ناصر کردانی؛ ناصر کردانی؛ عبدالحسین فریدون؛ سیف الله سعد الدین؛ مرتضی قربانزاده آهنگری