بررسی پارامترهای هندسی و فیزیکی مؤثر در هیدروفرمینگ لوله های سه لایه کامپوزیتی به کمک روش اجزای محدود

نویسندگان

1 1

2 بلوار فردوس غرب، کوچه محب، مجتمع ساحل، بی 2 غربی، واحد 612

چکیده

هیدروفرمینگ لوله‌های چندلایه کامپوزیتی روشی مناسب برای تولید اتصالات چندلایه در کاربرد‌های خاص است. در این مقاله، ایده هیدروفرمینگ لوله‌های سه‌لایه ساندویچی (لایه خارجی از جنس برنج، لایه میانی از جنس فوم آلومنیوم و لایه داخلی از جنس مس) ارائه شده و پارامتر‌های هندسی و فیزیکی آن به کمک روش اجزای محدود در نرم‌افزار ABAQUS/Explicit 6.10 شبیه‌سازی و تحلیل شده است. همچنین مطالعه‌ای در مورد استفاده از فشار نوسانی انجام و در آن نشان داده شده که فشار نوسانی باعث بهبود فرآیند می‌شود. با توجه به اینکه در مورد هیدروفرمینگ لوله‌های سه‌لایه تاکنون تحقیقی انجام نشده، بنابراین برای صحه‌گذاری، ضخامت لایه میانی در چندین مرحله کاهش و به سمت صفر میل داده شده و با نتایج تجربی لوله دولایه مقایسه شده است. با بررسی نتایج حل عددی این تحقیق و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی، نشان داده شده که نتایج مدل‌سازی اجزای محدود و نتایج آزمایش‌های تجربی دارای همخوانی مناسبی هستند.