دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1392 (171) 
6. تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده

سلمان نوروزی؛ محمد بخشی جویباری؛ امین کلاهدوز؛ سید جمال حسینی پور


7. مدل ارتعاشات سه جزئی ماشین فرز با اتصالات پیوسته

رضا معدولیت؛ محمد فرجی قناتی؛ سید حسام الدین مدنی