اثر اصطکاک بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق‌ های ترکیبی

نویسندگان

چکیده

استفاده از لوح‌‌های ترکیبی در تولید، دارای مزایای فراوانی از قبیل کاهش وزن و هزینه‌ تولید محصولات است. این مزایا سبب شده که لوح‌-های ترکیبی به سرعت در صنایع هوافضا و خودروسازی مورد توجه قرار گیرند. اما به‌کارگیری این لوح‌‌ها در صنعت نیازمند استفاده از روش‌‌هایی برای چیره شدن بر مشکل کاهش شکل‌پذیری این لوح‌‌ها نسبت به مواد پایه‌ آنهاست. یکی از این روش‌‌ها، به‌کارگیری فشار سیال در شکل‌دهی ورقی است. در این تحقیق، فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح‌‌های ترکیبی به وسیله‌ روش اجزاء محدود و صحت‌‌سنجی تجربی مطالعه شده و اثر اصطکاک بین ورق و اجزای قالب بر میزان جابه‌جایی خط‌ جوش و توزیع ضخامت لوح‌‌هایی از جنس فولادی کم‌کربن با ضخامت‌‌های متفاوت بررسی شده است. نتایج عددی به ‌دست‌آمده با نتایج تجربی مطابقت خوبی دارند. این نتایج نشان می‌‌دهد که با طراحی شرایط اصطکاکی مناسب، امکان کنترل توزیع ضخامت و جابه‌جایی خط ‌جوش در این فرآیند وجود دارد، تا جایی‌که حذف جابه-جایی خط ‌جوش در کف فنجان ایجاد شده دست‌یافتنی است.