تحلیل ضربه بالستیک ضربه زننده لبه تخت روی پانل‌های‌ آلومینیوم-هانی‌کمب

نویسندگان

همدان- خ شهیدان یباج- ک میلاد - پ7و9

چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائه روش تحلیلی جدیدی برای محاسبه میزان جذب انرژی ورق­های ساندویچی آلومینیوم- هانی­کمب تحت اثر ضربه سرعت بالا می­باشد. منظور از ضربه سرعت بالا، ضربه­ای است که در آن پرتابه با سرعت اولیه به طور کامل در هدف نفوذ و آن را کاملاً سوراخ می­کند و با سرعت باقیمانده از هدف خارج می­شود. ورق­های ساندویچی آلومینیوم- هانی­کمب دارای هسته هانی­کمب شش­ضلعی می­باشد که بین دو صفحه فلزی آلومینیومی، محصور شده است. ضربه زننده به­صورت استوانه­ای سر تخت در نظر گرفته شده است. در مدل تحلیلی فرض شده است که لایه­های فلزی بر اثر تنش ایجاد شده در سطح مشترک برخورد، دچار واماندگی شوند. همچنین جذب انرژی هانی­کمب نیز به کمک مدل ویرزبیکی محاسبه می­گردد. جذب انرژی توسط ورق­های ساندویچی آلومینیوم- هانی­کمب محاسبه و با استفاده از موازنه انرژی، سرعت حد بالستیک و سرعت باقیمانده پرتابه محاسبه شده است. مقادیر سرعت حد بالستیک و سرعت باقیمانده محاسبه شده با روش تحلیلی هم‌خوانی مناسبی با مقادیر تجربی دارد. همچنین اثرات جرم و قطر پرتابه و اندازه سلول هانی­کمب در میزان جذب انرژی ساندویچ پانل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها