بررسی عددی فرایند برش دقیق ورق‌های چند لایه

نویسندگان

1

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از ورق­های چند لایه در صنایع مختلف بررسی عملیات پرکاربرد برش روی این ورق­ها، ضروری می­باشد. در این مقاله مطالعه­ای روی فرایند برش دقیق یک ورق چندلایه Al/Cu/Al انجام شده است. جهت به­دست آوردن نتایج دقیق عددی، شبیه­سازی المان محدود ورق­های چندلایه در روشی جدید با استفاده از مدل جانسون-کوک و فرمول­بندی ALE در نرم­افزار ABAQUS/Explicit صورت گرفته است. نتایج به­دست آمده تطابق خوبی با مطالعه تجربی روی فرایند برش دقیق نشان می­دهد. نتایج نشان می­دهد با افرایش نیروی سنبه مخالف کیفیت سطح بهبود و نیروی سنبه افزایش می­یابد. بررسی لبه عرضی نمونه نشان می­دهد که در زیر لایه آلومینیوم، لایه­ها به میزان نسبتاً زیادی دچار تغییر شکل می­گردند.

کلیدواژه‌ها