طراحی یک نمونه نگه‌دارنده ارتفاع قایق پرنده با استفاده از کنترل‌کننده فازی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، پایداری استاتیکی و دینامیکی یک قایق پرنده در مود طولی در شرایط پرواز با سرعت­ها و ارتفاع­های مختلف مورد بررسی قرار     می­گیرد. سپس از دو روش مختلف برای کنترل ارتفاع قایق پرنده استفاده شده است. منطق فازی و ترکیب آن با کنترلرهای                    تناسبی- انتگرالی- مشتقی. مزیت اصلی استفاده از روش کنترل فازی این است که با این روش سامانه تطبیق­پذیری بیشتری نسبت به سایر کنترل­کننده­های مدل مبنای معمول دارد. برای انجام طراحی سامانه کنترل نگه­دارنده ارتفاع یک قایق پرنده، از یک مدل دقیق سامانه اثر سطحی در فرم فضا حالت و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل قایق پرنده استفاده شده است. کنترل­کننده­ها در یک مرحله شبیه­سازی با نرم­افزار متلب مورد مقایسه قرار گرفته­اند. نتایج شبیه­سازی رضایت­بخش بوده و کنترل­کننده فازی کارایی و دقت بیشتری نسبت به روش مدل مبنای معمول از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها