تحلیل مرتبه بالای بهبودیافته ارتعاشات آزاد پانل های ساندویچی انحنادار با هسته روغن هوشمند مغناطیسی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، باتوجه به توانایی روغن‌های هوشمند مغناطیسی در تغییر در سختی و دمپینگ سازه، از آنها در هسته ورق ساندویچی استفاده شده است. ورق ساندویچی مورد بررسی به­صورت دوانحنایی و دارای شرایط تکیه‌گاهی ساده می‌باشد. برای استخراج معادلات حرکت حاکم بر سامانه، برای اولین­بار از تئوری مرتبه ­بالای بهبودیافته‌ ورق‌های ساندویچی و اصل همیلتون استفاده شده است. پس از آن اثرات شدت میدان مغناطیسی بر فرکانس‌های ورق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثرات تغییر پارامترهای هندسی مثل ضریب منظری ورق، ضخامت لایه‌ مایع با قابلیت تحریک مغناطیسی، شعاع انحنا و نسبت ضخامت بر مشخصه‌های ارتعاشی ورق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که فرکانس طبیعی ورق، با افزایش شدت میدان مغناطیسی تا Bs (شدت میدان مغناطیسی اشباع) افزایش، با افزایش ضریب منظری نیز افزایش و با افزایش نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل ورق کاهش پیدا می‌کند. علاوه­‌بر این نتایج نشان‌دهنده آن است که، فرکانس‌ طبیعی ورق برای حالت دوانحنایی بیش­تر از حالت‌های تک­انحنایی و تخت می‌باشد. بنابراین می‌توان با تغییر این پارامترها، فرکانس طبیعی سامانه را در محدوده‌ موردنظر حاصل نمود و همچنین با داشتن یک میدان مغناطیسی قابل کنترل در سامانه، می‌توان فرکانس طبیعی سامانه را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها