بهبود کنترل با استفاده از الگوریتم نوین لغزشی- فازی مدل ‌مبنا برای سامانه تعلیق فعال قطار پرسرعت ریلی

نویسندگان

-

چکیده

طراحی سامانه تعلیق فعال قطار، یکی از مسائل مهم صنعت قطارهای پر سرعت است. سامانه تعلیق غیرفعال مرسوم نمی‌تواند نیازهای لازم برای پیشرفت قطارهای پرسرعت با توجه به افزایش سرعت قطار را فراهم کند. در این مقاله، جهت بهبود میزان نوسانات کوپه در مقابله با اغتشاشات جانبی ناشی از نامنظمی‌های خط­آهن و همین­طور تغییرات جرم کوپه به­عنوان نامعینی پارامتری، از کنترل مد لغزشی مدل مبنای پیوندی با  تنظیم­کننده فازی استفاده شده است. هدف این مقاله، بهبود کنترل­کننده­ مقاوم  با استفاده از روش­ نوین مد لغزشی برای سامانه تعلیق فعال قطار پرسرعت است که باعث کاهش نوسانات و شتاب جانبی کوپه، بهبودی پایداری قطار و راحتی مسافران، حین حرکت در سرعت­های بالا است. انگیزه انتخاب رویکرد مقاوم در این پروژه، بهبود عملکرد سامانه در حضور انواع نا­معینی­های پارامتری و عدم قطعیت­های مدل و نیز اغتشاشات خارجی است. به­منظور نمایش کارایی بیش­تر روش پیشنهادی، کنترل­کننده مقاوم  نیز به­منظور کاهش ارتعاشات کوپه قطار طراحی شده است. مقایسه عملکرد سامانه تعلیق فعال قطار در حضور کنترل­کننده  با کنترل­کننده لغزشی پیشنهادی، مبین توانایی بیشتر کنترل­کننده لغزشی در دفع اغتشاش در حضور نامعینی پارامتری است.

کلیدواژه‌ها