طراحی ابعادی پنل تقویت‌شده فشاری با استفاده از مفهوم شناسه سازه

نویسندگان

چکیده

مراحل متعدد در فرایند طراحی سازه‌های هوایی، اثرات متقابل موضوعات طراحی و لزوم در اختیارداشتن یک پیش‌بینی اولیه در مراحل طراحی، نیاز به وجود یک روش طراحی پارامتریک کلی برای اجزاء مختلف سازه‌ای را ضروری می‌سازد. روش طراحی براساس مفهوم شناسه سازه یک روش طراحی و تحلیل هم­زمان بوده که با دریافت پارامتر کلیدی شناسه سازه و خصوصیات مواد می‌تواند طراحی کاملی از مقطع پنل تقویت­شده فشاری را در اختیار طراح قرار دهد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل روش طراحی پنل تقویت­شده با مفهوم شناسه سازه با پیکربندی کلی، نتایج آن از دو راهبرد مختلف استخراج شده و با انجام اصلاحاتی، نتایج روش شناسه سازه به نتایج تحلیل‌های چرخه‌ای مرسوم نزدیک­تر شده است. درنهایت نتایج حاصل با نتایج روش‌های جاری طراحی مقایسه شده‌اند. روش شناسه سازه علاوه­بر این­که خود می‌تواند یک روش طراحی محسوب شود،     به­عنوان ابزاری برای تعیین حدود ناحیه بهینه و انتخاب نقاط اولیه طراحی در روش‌های بهینه‌سازی عددی بر پایه روابط تحلیلی و یا روش‌های اجزاء محدود قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها