بررسی عددی شکل‌دهی انقباضی لوله به روش الکترومغناطیسی توسط تکنیک المان محدود و طراحی آزمایش

نویسندگان

چکیده

شکل­دهی الکترومغناطیس یکی از روش­های شکل­دهی پرسرعت است که از نیروی الکترومغناطیسی لورنتس جهت شکل­دهی، اتصال و مونتاژ قطعات با هدایت الکتریکی بالا استفاده می­شود. در این مقاله، اثر پارامتر­های مهم فرایند، مانند ولتاژ تخلیه، ضریب اصطکاک، لقی بین قالب و لوله، طول و ضخامت دیواره لوله، بر روی جابه­جایی شعاعی و نازک­شدگی قطعه­کار بررسی شده است. خروجی معادلات حاکم الکترومغناطیسی به­شکل فشار در نرم­افزار المان محدود، بر روی قطعه کار اعمال شده است. در این تحلیل، آنالیز دینامیکی با به­کار بردن یک مدل دوبعدی تقارن محوری به انجام رسید و مدل کرنش سختی جانسون- کوک برای توصیف حساسیت نرخ کرنش و نشان­دادن رفتار پلاستیک ماده به­کار رفت. نتایج به­دست­آمده با نتایج تجربی موجود در مراجع معتبر دیگر مقایسه شد و تطابق خوبی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها