مطالعه تجربی تأثیر عمق اولیه محفظه در فرآیند ماشین‏کاری ‏EDM بر روی مؤلفه‏ های سلامتی سطح فولاد ابزار 2379/1DIN

نویسندگان

تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، تأثیر عمق اولیه محفظه‏ ماشین‏کاری با تنظیم پارامترهای ورودی (شدت جریان و زمان روشنی ‏پالس) در فرآیند ماشین‏کاری تخلیه الکتریکی (EDM) بر روی مولفه‏های سلامتی سطح (ضخامت لایه‏ سفید، چگالی میکروترک­ها، عمق منطقه متأثر از حرارت و میکروسختی) برای فولاد ابزار سردکار (DIN 1.2379) مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابق نتایج به­دست­آمده، افزایش عمق اولیه محفظه، موجب کاهش ضخامت لایه‏ سفید و لایه متأثر از گرما (HAZ) گردیده و چگالی میکروترک‏ها را در سطح ماشین‏کاری‏شده، کاهش می‏دهد. همچنین، نتایج حاصل از میکروسختی‏سنجی نشان می‏دهد، با افزایش عمق اولیه‏ محفظه ماشین‏کاری، میزان سختی در لایه‏های نزدیک سطح با پیشروی در امتداد عمق قطعه ‏کار، افزایش یافته و بعد از گذر از یک عمق مشخص از سطح ماشین‏کاری­شده، این روند افزایشی متوقف شده و میزان سختی به­تدریج کاهش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها