بررسی اثرات خنک‌کاری فوق‌سرد بر سنگ‌زنی آلیاژ تیتانیوم

نویسندگان

تهران- میدان ونک- خ ملاصدرا- خ پردیس- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

چکیده

در این مقاله سعی شده است با استفاده از خنک­کاری فوق‏سرد با نیتروژن مایع آسیب‏هایی از جمله زبری سطح، میکروترک­ها، اکسیداسیون و سوختگی سطحی، همچنین نیروهای سنگ‏زنی در سنگ­زنی آلیاژ تیتانیوم کنترل و به حداقل میزان خود برسند. علاوه­بر این جدیدترین روش‏های آماری متناسب با طبیعت فرآیند، تاثیرات هر یک از پارامترهای سنگ‏زنی (سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق برش) و همچنین، تعامل اثر آنها را بر روی خروجی­های زبری سطح، نیروی عمودی و نیروی مماسی مورد بررسی قرار داده و بهینه­ترین سطوح را برای آنها مشخص کرده است. این مقاله نشان می­دهد استفاده از نیتروژن مایع به­عنوان خنک­کننده تاثیر مثبتی بر روی کاهش زبری سطح و نیروهای سنگ­زنی دارد، همچنین باعث کاهش آسیب­های سطحی قطعه­کار شده و از اکسیداسیون سطح آلیاژ تیتانیوم هنگام سنگ­زنی جلوگیری می‏کند. علاوه­بر این هریک از پارامترهای سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق برش بر روی خروجی­های مورد مطالعه، موثر می­باشد و به‏طور مثال افزایش سرعت برشی، باعث افزایش زبری سطح و کاهش نیروهای سنگ­زنی می­شود، همچنین افزایش عمق برش، افزایش زبری سطح و نیروها را درپی دارد.

کلیدواژه‌ها