تاثیر پارامترهای مختلف بر خواص متالورژیکی و مکانیکی آلیاژ آلومینیومA356 شکل‌داده‌شده با آهنگری نیمه‌جامد

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل47

2 1

چکیده

آهنگری نیمه­جامد از فرآیندهای نوین شکل­دهی فلزات است که برای تولید قطعات در حالت نیمه­جامد به­کار می­رود که در سال­های اخیر توسعه گسترده‌ای پیدا کرده است. این فرآیند شامل آهنگری شمش با ساختار غیردندریتی در محدوده دمایی دوفازی مذاب و جامد است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ریزساختار اولیه، سرعت رام پرس هیدرولیکی و عملیات حرارتی بر خواص متالورژیکی و مکانیکی آلیاژ آلومینیوم شکل­داده­شده با فرآیند آهنگری نیمه­جامد است. مطالعه ریزساختاری به­کمک میکروسکوب نوری، الکترونی روبشی و نرم­افزار آنالیز تصاویر صورت گرفت. نتایج به­دست­آمده نشان می‌دهد که با افزایش سرعت رام پرس از 1 به 5 میلی­متر بر ثانیه منجر به کاهش اندازه دانه از مقدار 85 به 73 میکرومتر شده است که در این حالت استحکام فشاری نهایی معادل 433 مگاپاسکال اندازه­گیری شد. همچنین، مشخص شد که با انجام عملیات حرارتی T6 به­عنوان مرحله پایانی سبب کروی­شدن سیلیسیوم یوتکتیک و پدیدارشدن ذرات سخت Mg2Si در فاز زمینه شد که این امر موجب افزایش استحکام فشاری نهایی از 433 به 522 مگاپاسکال و عدد سختی از 79 به 88 ویکرز شده است.

کلیدواژه‌ها