بررسی تجربی و عددی منحنی حد شکل‌دهی ورق آلومینیوم 6061

نویسنده

چکیده

ورق آلومینیوم 6061 به­دلیل نسبت استحکام به وزن بالایی که دارد کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی و هواپیماسازی دارد و از این طریق به کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا کمک می­کند. نمودار حد شکل­دهی یک روش مفید برای شناسایی شکل پذیری ورق­های فلزی می­باشد. از آنجایی­که انجام آزمایش­های تجربی برای محاسبه منحنی حد شکل­دهی مستلزم صرف زمان و هزینه است، در این تحقیق دو معیار عددی برای پیش­بینی منحنی حد شکل­دهی (FLD) ورق آلومینیوم 6061 ارائه می­شود. برای انجام شبیه­سازی عددی از نرم­افزار آباکوس استفاده می­شود و معیارهای عددی پیش­بینی منحنی حد شکل­دهی پس از محاسبه پارامترهای آن وارد نرم­افزار آباکوس می­شود تا از این طریق بتوان منحنی حد شکل­دهی آلومینیوم 6061 را پیش­بینی کرد. معیارهای عددی استفاده­شده در این تخقیق، معیار شکست نرم و معیار منحنی حد شکل­دهی می­باشد که نتایج پیش­بینی آن­ها با نتایج تجربی مقایسه شد. روش براگارد برای خواندن کرنش­های حد شکل­دهی تجربی استفاده شد. این روش نسبت به سایر روش­ها که کرنش­های حد شکل­دهی را از منطقه نزدیک پارگی می­خوانند، دقیق­تر است. نتایج مقایسه نشان می­دهد که معیار عددی شکست نرم از دقت بهتری برای پیش­بینی منحنی حد شکل­دهی ورق آلومینیوم 6061 برخوردار است. علاوه­بر این، نتایج عددی در زمینه پیش­بینی نمودار نیرو– جابه­جایی سنبه با نتایج تجربی مقایسه شد که نتایج عددی از نزدیکی خوبی با تجربی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها