نویسنده = سعد الدین، سیف ا...
تعداد مقالات: 3
1. حل معادله هدایت هذلولوی در جسم کروی همراه با شرط مرزی غیرخطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

سیف ا... سعد الدین؛ علیرضا نصیری‌کیا


2. تأثیر خواص متغیر بر جریان و انتقال حرارت ترکیبی در محفظه مربعی با دو دیواره متحرک پر ‌شده از نانوسیال و توزیع دمای سینوسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

محمد همت اسفه؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیدصادق میرطالبی


3. مطالعه رفتار مکانیکی- حرارتی نانو‌کامپوزیت پلی‌پروپیلن تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389

ناصر کردانی؛ ناصر کردانی؛ عبدالحسین فریدون؛ سیف الله سعد الدین؛ مرتضی قربانزاده آهنگری