نویسنده = سیف الله سعد الدین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر خواص متغیر بر جریان و انتقال حرارت ترکیبی در محفظه مربعی با دو دیواره متحرک پر ‌شده از نانوسیال و توزیع دمای سینوسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

محمد همت اسفه؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیدصادق میرطالبی


2. حل معادله هدایت هذلولوی در جسم کروی همراه با شرط مرزی غیرخطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

سیف ا... سعد الدین؛ علیرضا نصیری‌کیا


3. مطالعه رفتار مکانیکی- حرارتی نانو‌کامپوزیت پلی‌پروپیلن تقویت شده با نانو‌لوله‌های کربنی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389

ناصر کردانی؛ ناصر کردانی؛ عبدالحسین فریدون؛ سیف الله سعد الدین؛ مرتضی قربانزاده آهنگری