نویسنده = ندا کرمی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی دینامیک طولی یک خودروی سواری و کنترل خودکار آن در بزرگراه‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1393

ندا کرمی محمدی؛ شهرام آزادی؛ سید علی جزایری