نویسنده = سعید شجاعی
تعداد مقالات: 2
1. هدایت خودکار خودروی سنگین مفصلی در شرایط ترافیکی واقعی با کنترلر مودلغزشی

دوره 16، شماره 2، بهار 1399، صفحه 1-14

سعید شجاعی؛ علی رحمانی هنزکی؛ شهرام آزادی؛ محمدامین سعیدی


2. تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل شش استوانه خطی و صحه گذاری نتایج آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

سعید شجاعی؛ مهدی تاجداری؛ مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا چمنی