نویسنده = خداداد واحدی
تعداد مقالات: 2
1. کنترل ردیابی شناورهای سطحی بدون سرنشین به روش مُد لغزشی غیرخطی در حضور موانع ثابت و متحرک

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-19

خداداد واحدی؛ مصیب نوروزی نیا؛ فرزانه عبداللهی