نویسنده = سید کمال‌الدین موسوی‌مشهدی موسوی‌مشهدی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کنترل با استفاده از الگوریتم نوین لغزشی- فازی مدل ‌مبنا برای سامانه تعلیق فعال قطار پرسرعت ریلی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395

سیدعلی ظهیری‌پور؛ میلاد فامیلیان؛ علی‌اکبر جلالی؛ سید کمال‌الدین موسوی‌مشهدی موسوی‌مشهدی