نویسنده = علیرضا پورموید
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل آیروالاستیک پانل‌های انحنادار تقویت‌شده با نانو صفحات گرافنی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 29-52

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ رضا بهاءالدینی


2. تحلیل کمانش و پس‌کمانش پانل ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر تقویت شده با سیم‌های آلیاژ حافظه‌دار

دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 83-97

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر


3. تحلیل ارتعاشات آزاد و کمانش پنل ساندویچی استوانه ای شکل با هسته انعطاف پذیر و لایه های روغن مغناطیسی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-19

کرامت ملک زاده فرد؛ محسن غلامی؛ علیرضا پورموید